Poteka prenova spletnega mesta. Prosimo, za razumevanje.
Website renewal is underway. Please understand.

STORITVE

Usposobljeni in izkušeni za takojšnjo izvedbo storitev na terenu

VEČ INFORMACIJ

Storitve

Storitve

Servisna dejavnost in
vzdrževanje

Ker se zavedamo, da so transformatorji v elektroenergetskem sistemu izredno pomemben člen in eden najdražjih elementov pri prenosu in distribuciji električne energije, imamo servisno službo za delo na terenu vedno v pripravljenosti.

Posebna servisna vozila so opremljena z vso potrebno opremo, orodjem in nadomestnimi deli za hitro intervencijo.

Ponudimo vam lahko:

Nadzor

nad montažo in puščanjem transformatorjev v pogon.

Meritve

na transformatorjih in dušilkah v lastnem visokonapetostnem laboratoriju ali na terenu.

Organizacija

prevoza, montaže in demontaže transformatorjev in dušilk.

Da bi transformator nemoteno obratoval, ga je potrebno redno vzdrževati ter opravljati meritve in teste.

  • Vzdrževanje transformatorjev in dušilk.
  • Zamenjava transformatorskega olja z novim ali tretiranje starega

Storitve

Popravila
transformatorjev

V določenih primerih je popravilo transformatorjev ekonomsko sprejemljivejše od zamenjave z novim ali pa se obnovljeni transformator uporabi kot rezerva, zato vam lahko ponudimo tudi:

  • Popravilo poškodovanih transformatorjev različnih proizvajalcev.
  • Obnovo vitalnih delov rabljenih transformatorjev.
  • Predelava transformatorjev glede na spremenjene zahteve kupca.
Storitve

Razgradnja starih
transformatorjev

Po izteku življenjskega cikla ali velike okvare se transformator ne more več uporabljati za namen, za katerega je bil izdelan. Postane neuporaben in za lastnika veliko breme. Ker pa odpadni transformator še vsebuje več koristnih materialov, ga je smiselno in potrebno razgraditi oziroma predelati in koristne surovine ponovno uporabiti.

Ker odpadni transformator vsebuje več vrst materialov, ki se razvrščajo v nevarne in nenevarne odpadke, je potrebno pri predelavi transformatorja upoštevati zahteve veljavne zakonodaje.