Poteka prenova spletnega mesta. Prosimo, za razumevanje.
Website renewal is underway. Please understand.

Prosta delovna mesta

Zaradi širokega nabora oddelkov v podjetju lahko ponudimo različne pozicije, namenjene različnim strokovnjakom. Izberi svoje področje in oddaj prijavo na delovno mesto.

Pomočnik serviserja m/ž

Pomočnik serviserja m/ž

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:
Tehnične naloge in zadolžitve:

 • izvaja pomoč pri montaži in servisu na terenu (večina v tujini, manjši delež v Sloveniji)
 • opravlja ostala dela na terenu, ki ne zahtevajo specifičnih znanj,
 • v skladu z navodili Odgovornega serviserja oz. Serviserja specialista
  izvaja vezavo električnih instalacij na terenu

Ostale naloge:

 • zadolžen za beleženje natančnega popisa del v dnevniku o opravljanju dela na terenu za posamezen projekt
 • v primeru dela v tovarni je zadolžen za opravljanje nalog, dodeljenih s strani vodje oddelka Prodajne logistike in montaže/servisa na terenu oz. direktorja sektorja

Naša pričakovanja:

 • dosežena najmanj V. stopnja izobrazbe strojne ali elektro smeri
  samoiniciativnost,
 • pozitiven odnos do dela,
 • vestnost in natančnost pri delu
 • zmožnost za opravljanje dela na višini ter na terenu (pretežno v tujini, manjši del v Sloveniji)
 • zmožnost za opravljanje dela v izmenskem delovnem času (v kolikor se ne opravlja delo na terenu, ampak na sedežu delodajalca)

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Konstrukter (m/ž)

Konstrukter (m/ž)

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • reševanje mehanskih problemov konstrukcije
 • izdelava konstrukcije med seboj povezanih sklopov projekta
 • pregledovanje dokumentacije funkcionalno povezanih sklopov
 • priprava tehničnih podatkov o materialih in opremi
 • urejanje priročnika in licenčne dokumentacije
 • pregledovanje prototipov in odprava napak
 • sodelovanje z oddelkom tehnologije, elektroprojektive in proizvodnimi oddelki
 • spremljanje strokovne literature, predpisov in standardov
 • priprava dokumentacije za kooperante in sodelovanje s kooperanti pri spremembah materialov ali dokumentacije
 • priprava dokumentacije za kupca

Naša pričakovanja:

 • dokončano VII. stopnjo izobrazbe (II. bolonjsko stopnjo) strojne smeri
 • znanje angleškega jezika
 • zaželeno je poznavanje konstrukcijskega orodja Creo
 • samoiniciativnost, pozitiven odnosom do dela, vestnost in natančnost pri delu

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Referent za okolje ter VZD m/ž

Referent za okolje ter VZD (m/ž)

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:
Okolje:

 • Sodelovanje pri načrtovanju, vzdrževanju in spremljanju izvajanja sistema ravnanja z okoljem
 • Nadzor nad odpadki (klasifikacija, analize, ločeno zbiranje, odstranjevanje,…)
 • Vodenje evidence o oddanih odpadkih ter porabljenih surovinah
 • Zagotavljanje in arhiviranje evidenčnih listov
 • Izdelava letnih poročil (o ravnanju o okoljem, z odpadki, z odpadno EE opremo, z odpadno embalažo, energetski pregled…)
 • Sodelovanje pri izvajanju monitoringov (skrb za izvedbo, analiza poročil, predlogi korektivnih/preventivnih ukrepov)
 • Kontrola lovilcev olj in lovilnega bazena
 • Sodelovanje pri izdelavi in ažuriranju navodil o ravnanju z odpadki
 • Sodelovanje pri izdelavi in nadzoru izvajanja okoljskih programov
 • Sodelovanje pri presojah sistema ravnanja z okoljem
 • Sodelovanje pri izobraževanju zaposlenih na področju ravnanja z okoljem
 • Sodelovanje pri vpeljavi in izvajanju zahtev okoljske zakonodaje v poslovnem procesu
 • Motiviranje zaposlenih na področju ravnanja z okoljem

Varnsot in zdravje pri delu:

 • Sodelovanje pri načrtovanju, vzdrževanju in spremljanju izvajanja sistema varnosti in zdravja pri delu
 • Izdelava požarnih redov in ocene požarne varnosti
 • Izdelava in revidiranje ocene tveganja na delovnem mestu
 • Izvajanje pregledov delovne in osebne varovalne opreme
 • Izvajanje usposabljanj za varnost in zdravje pri delu ter varstva pred požarom
 • Preverjanje praktične usposobljenosti na delovnem mestu
 • Sodelovanje pri vpeljavi in izvajanju zahtev zakonodaje s področja VZD in požarne varnosti v poslovnem procesu
 • Sodelovanje pri izbiri in nabavi osebne varovalne opreme
 • Sodelovanje pri presojah sistema varnosti in zdravja pri delu
 • Izdelava varnostnih načrtov in ukrepov za zagotavljanje varnosti pri izvedbi vzdrževalnih del v podjetju
 • Sodelovanje pri izvajanju monitoringov (skrb za izvedbo, analiza poročil, predlogi korektivnih/preventivnih ukrepov)
 • Sodelovanje pri izdelavi in ažuriranju navodil s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Motiviranje zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu

Naša pričakovanja:

 • dokončano VI./VII stopnjo naravoslovne izobrazbe
 • aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika
 • izpit za notranjega presojevalca sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 ter varnosti in zdravja pri delu ISO 45001

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Inženir kakovosti (m/ž)

Inženir kakovosti (m/ž)

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • sodelovanje pri načrtovanju in samostojno vzdrževanje ter spremljanje izvajanja sistema vodenja kakovosti
 • spremljanje, analiza in reševanje pritožb/reklamacij s strani odjemalcev in do dobaviteljev
 • sodelovanje pri formiranju in vodenju ekipe potrebne za reševanje pritožb/reklamacij s strani odjemalcev in do dobaviteljev
 • sistematično sledenje statusa pritožbe/reklamacije s strani odjemalcev/do dobaviteljev glede na sprejet in veljaven potek procesa reševanja reklamacij in izvajanje korektivnih ukrepov
 • spremljanje, analiza in reševanje internih napak
 • sodelovanje pri formiranju in vodenje ekipe potrebne za reševanje internih napak
 • sistematično sledenje statusa internih napak glede na sprejet in veljaven potek procesa reševanja internih napak in izvajanje korektivnih ukrepov
 • sodelovanje pri pripravi analiz in priprava poročil za potrebe vodstva in poročanje
 • sodelovanje pri izboljšavah na področju kakovosti v podjetju
 • sodelovanje pri prepoznavanju in odpravljanju napak ter problemskih situacij s področja zagotavljanja kakovosti in podajanja preventivnih/korektivnih ukrepov za izboljšanje stanja
 • sodelovanje pri izvajanju notranjih in zunanjih presoj SVK
 • sodelovanje pri izvajanju presoj dobaviteljev
 • sodelovanje pri izobraževanju zaposlenih s področja zagotavljanja kakovosti
 • ostalo delo povezano z zagotavljanjem kakovosti

Naša pričakovanja:

 • dokončano vsaj VI. stopnjo izobrazbe – mehatronika, strojna ali elektro smer,
 • aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika,
 • izpit za notranjega presojevalca sistema kakovosti
 • poznavanje programov MS Office (Word, Excel, Power Point, Access),
 • poznavanje kontrolnih planov
 • poznavanje orodij kakovosti (5S, 5WHY, 8D, Ishikawa diagram, PPAP, APQP, FMEA, BSC, QRQC,…),

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Ključavničar m/ž

Ključavničar m/ž

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • izdeluje izdelke in polizdelke po predloženih načrtih in navodilih
 • izvaja dela in naloge pri opremljanju transformatorjev
 • izvaja manj zahtevna varjenja (elektro obločno, avtogeno varjenje in rezanje) ter vpenja orodja
 • izvaja razna dela pri montaži in popravilu transformatorjev na terenu
 • izvaja dela pri popravilih mehanskih delov transformatorjev vseh moči

Naša pričakovanja:

Potrebna usposobljenost: ključavničar, orodjar, strojni tehnik
Posebni pogoji:

 • sposobnost za delo na višini
 • sposobnost za izmensko delo
 • sposobnost izvajanja manj zahtevnih varjenj

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Navijalec m/ž

Navijalec (m/ž)

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • pripravlja navijalni stroj in odvijalce žice
 • izdeluje manj zahtevna navitja po načrtih, navodilih in odločitvi delovodje ali vodje oddelka
 • izdeluje izolacijo, skrbi za sušenje izolacije in lepljenje valjev
 • kontrolira dimenzije žice za navijanje in izolacije po načrtih
 • preklada kolute žice, navite tuljave in izolacijski material
 • opozarja na nenormalno delovanje navijalnega stroja in ostale opreme in izvaja manjša popravila

Naša pričakovanja:

 • dosežena najmanj IV. stopnja izobrazbe
 • ročne spretnosti
 • samoiniciativnost, pozitiven odnos do dela, vestnost in natančnost pri delu,
 • sposobnost za delo na višini in za izmensko delo.

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Kurjač m/ž

Kurjač m/ž

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • upravljanje kotla za pripravo pare in vroče vode
 • sodelovanje z upravljalcem sušilnih komor
 • vzdrževanje sistema kakovosti v obsegu svojega dela (npr. vzdrževanje evidenc…)

Naša pričakovanja:

 • dosežena najmanj IV. Stopnja izobrazbe strojne ali elektro izobrazbe
 • opravljen izpit za upravljalce energetskih naprav
 • samoiniciativnost, pozitiven odnos do dela, vestnost in natančnost pri delu
 • sposobnost za delo na višini in za več izmensko delo

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Elektromehanik m/ž

Elektromehanik m/ž

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • Izvaja manj zahtevna dela pri sestavljanju novih transformatorjev vseh moči
 • Izvaja manj zahtevna dela pri popravilih transformatorjev vseh moči
 • Izvaja dela po navodilih nadrejenega, načrtih in drugih pisnih navodilih
 • Opozarja na nenormalno delovanje strojev in naprav, s katerimi rokuje

Naša pričakovanja:

 • dosežena V. stopnja izobrazbe elektro ali strojne smeri
 • samoiniciativnost, pozitiven odnos do dela, vestnost in natančnost pri delu
 • sposobnost za delo na višini in za izmensko delo

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Razrezovalec pločevine m/ž

Razrezovalec pločevine m/ž

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • vzdrževanje sistema kakovosti v obsegu delovnega mesta
 • upravljanje z avtomatskimi škarjami
 • CNC programiranje avtomatskih škarij
 • pripravljanje stroja za rezanje (nastavitev mer, programa, namestitev traku, itd.)
 • vodenje evidence razreza, porabljene količine materiala in časa
 • kontroliranje dimenzije trakov in odrezanih lamel
 • nadzorovanje dela škarij
 • menjavanje nožev in prebijačev na škarjah
 • skrb za nože, prebijače in ostale rezervne dele

Naša pričakovanja:
delovne izkušnje:

 • zaželene so delovne izkušnje, vendar niso pogoj
 • predznanje glede CNC programiranja strojev,
 • računalniško vodenje stroja

potrebna usposobljenost:

 • operater CNC strojev / mehatronik / druga ustrezna izobrazba strojne smeri
 • znanje tujih jezikov (angleški/nemški jezik)
 • zaželen izpit za vožnjo viličarjev ali električnih vozičkov

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Upravljalec sušilnih komor m/ž

Upravljalec sušilnih komor (m/ž)

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • upravlja naprave za sušenje transformatorjev, transformatorskega olja in navitij
 • upravlja vse naprave za pretok transformatorskega olja
 • vodi evidenco sprejema, izdaje in stanja transformatorskega olja po navodilih priprave dela
 • zaliva transformatorje in kontrolira kakovost transformatorskega olja
 • soodloča pri določitvi trajanja sušenja
 • vodi evidenco poteka sušenja transformatorjev in navitij
  pomaga pripravljati delovno mesto za sestavo jeder distributivnih transformatorjev

Naša pričakovanja:

 • dosežena najmanj V. stopnja izobrazbe strojne ali elektro izobrazbe
 • samoiniciativnost, pozitiven odnos do dela, vestnost in natančnost pri delu
 • sposobnost za delo na višini in za več izmensko delo.

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.

Mizar m/ž

Mizar (m/ž)

Lokacija dela: Ljubljana-Črnuče

Vaše delovne naloge bodo:

 • pripravlja delovno mesto, pripomočke in potrebne materiale
 • izdeluje izdelke in polizdelke po predloženih načrtih
 • obvešča predpostavljenega o porabi materiala (pri svojem delu), ki je uskladiščen v oddelku
 • izvaja dela pri popravilih izolacijskih delov transformatorjev vseh moči
 • izvaja dela po navodilih nadrejenega, načrtih in drugih pisnih navodilih
 • odgovarja za kakovost svojega dela
 • opozarja na nenormalno delovanje strojev in naprav, s katerimi rokuje

Naša pričakovanja:

 • samoiniciativnost, pozitiven odnos do dela, vestnost in natančnost pri delu
 • sposobnost za delo na višini in za izmensko delo

Nudimo vam:

 • delo v urejenem okolju
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • stimulativno nagrajevanje (možnost mesečnega variabilnega nagrajevanja, izplačilo letne finančne nagrade, vezane na uspešno poslovanje podjetja)
 • nudimo dve dodatni zdravstveni zavarovanji, dodatno pokojninsko zavarovanje in še veliko drugih ugodnosti
 • sadno malico, parkiranje v neposredni bližini podjetja in topli obrok v lastni restavraciji
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Vse kandidate, ki izpolnjujejo naša pričakovanja, vljudno vabimo, da svoje pisne ponudbe z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov zaposlitev.etra@kolektor.com do 3.10.2021.